Üniversiteli gençler 2019 senesinin en vicdanlı bayanını seçti

Aralarında felsefeciler, akademisyenler, şirketçiler, bayan hakları korunucuları, sporcular, hukukçular ve habercilerin de bulunduğu farklı alanlarda çalışan 10 değişik bayan, gençlerin seçimleri ile mükâfata layık görüldü.

Beykoz üniversitesi rektörlük kampüsünde yapılan merasiminde mükâfat alan adlar ise şunlar;

“Tükiye’de bayanlar üzerine uzmanlaşmış bir kütüphane, arşiv ve araştırma merkezi kurma yolunda lider olması” sebebiyle Aslı Davaz.

“Asırlar boyu uygarlığın eşiği olan Mezopotamya bölgesinde kültür ve sanata verdiği kıymetin yanında bu yörede ilk turistik şirketçi ve tek şef olması” sebebiyle Ebru Baybara Demir.

“Cemiyetsel hadiseleri tespit etmede ve betimlemede orijinal ve etkileyici bir yazar olması” sebebiyle yazar Latife Tekin.

“Ülkenin dört bir köşesinde saklı gündemi tutabilme gücüyle bu örtük gündemin perdesini aralayabilen” muhabir Nazlı Yerebasmaz.

“Hudut bölgesinde efor savaş şartları altında cumhuriyetin genç bir bayanı olarak habercilik misyonunu galibiyetle yerine getiren” haberci Öznur Aslan.

“Mukavemetli duruşu ve gayretçi ruhuyla ilk profesyonel Bayan Cambazlık Kaptanı olması” sebebiyle Semin Öztürk.

“Azmi ve hayatta hiçbir şeyin imkânsız olmadığını ispatlaması ve ülkemizi beynelmilel sarih yüzme dünya müsabakasında sırtüstü paralimpik dalında altın madalya kazandırması” nedeniyle ampute yüzücü Sümeyye Boyacı.

“Ülkemize spor dalında en iyi biçimde temsil etme ve ülkemize beynelmilel alanda en fazla kupa kazandıran ekibi olması” sebebiyle Vakıfbank Bayan Voleybol ekibi.

İftihar mükâfatları

Merasimde “ülkemizde ve dünyada bayan çalışmalarında lider olması ve bayan haklarının hukuksal korunucusu rolünü üstlenmesi” sebebiyle Avukat Nazan Moroğlu ve “Karar verici, etkileyici duruşu ve Beynelmilel Felsefe Kuruluşları İftiharsal Başkanı, İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucusu ve Müdürü, vefat cezasına karşı Beynelmilel Kurul Abonesi olması” sebebiyle Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin iftihar mükâfatına layık görüldüğü söylendi.

Siyasal bayan katılımı mevzusunda dünyadan gerideyiz

Mükâfat merasiminde bir konuşma yapan Beykoz Üniversitesi Rektörü Mehmet Durman; ülkemizde bayana seçme ve seçilme hakkının 1934 senesinde verildiğine dikkat çekti. Bayanlarımıza seçme hakkının verildiği sene 18 bayan milletvekilinin meclise girdiğine değinen Durman, günümüzde meclisteki bayan milletvekili rakamına bakıldığında bu oranın gelişmiş ülkelerin çok çok gerisinde olduğunu önümüzdeki senelerde bu gidişatın siyasal partiler tarafından düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ataerkil cemiyetlerde erkeklerin vicdanlı olduklarını ispatlamalarına lüzum olmadığını ancak bayanların her işi yaparken gerçekten vicdanlı davranmak ve olmak zorunda olduklarını öne süren Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Sonbahar ülkemizde bayana seçme ve seçilme hakkının İsviçre gibi bir ülkeden yıllarca evvel verildiğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Nüket Sonbahar, mükâfat merasiminde yaptığı konuşmada, “Bayanlarımız erkek dominant bir cemiyette yaptıkları işleri yapmak için gerçekten çok vicdanlı olmak zorundalar. Ataerkil cemiyetlerde erkeklerin vicdanlı olmak gibi bir öncelikleri yoktur. Zira onlara bir hayli hak doğuştan verilmiştir. Ama günümüzde bayanlarımız Suriye’deki savaşa ‘da, erkek dominant alanlardaki tam işlere de vicdanlarını ortaya koyarak gidiyorlar. Bu da yapılan her işte erkeklerden çok ama çok daha fazla efor sarf etmeyi ve vicdanlı olmayı gerektirmektedir. Bayanlarımız için bu gidişat, bir insan olma savaşıdır.” biçiminde konuştu.

Bu mükâfatın gençler tarafından verilmesinin ehemmiyetine de vurgu yapan Nüket Sonbahar, “Gençlerin bu mükâfatları doğru şahıslara vermesi oldukça ehemmiyetlidir, şahane bir gençlik yetişiyor. Biz her gün derslerden evvel gençlere bugün dünyada neler olmuş diye sorar ve aktüel dünya hadiselerini tartıştıktan sonra derslere başlarız. Aldığımız yanıtlar farkındalığı yüksek bir jenerasyonun yetişmesinde bizi umutlandıran bir vaziyettir.” dedi.

Cemiyetin bilinçlendirilmesi ehemmiyetli

Prof. Dr. Nüket Sonbahar, merasimde yaptığı konuşmasında, son zamanlarda çoğalan bayana şiddet ve bayan cinayetlerinin cemiyetsel bir yara olduğuna işaret etti. Legal ve hukuksal anlamda temkinlerin, bayana şiddetin ve bayan cinayetlerinin önüne geçilmesinde noksan olduğunu öne süren Nüket Sonbahar, yasal ve polisiye temkinlerin yanında cemiyetin mevzu hakkında bilinçlendirilmesinin de oldukça ehemmiyetli olduğunun altını çizdi.

Beykoz Üniversitesi tarafından yapılan ve Türkiye genelinde 1250 yükseköğrenim talebesinin katılımı ile bu sene ilki reelleştirilen “Türkiye’nin Vicdanlı Bayanları” araştırmasının her sene aynı tarihlerde yineleneceği söylendi.