Türkiye’de bayan rektör oranı yüzde 8,5

Yükseköğretim alanında liderlik uygulamalarının iyileştirilmesi için yapılan tüm çalışmaları içeren bir çeşit çatı programı olan Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı TULIP için yüksekokul dünyasından 45 bayan İstanbul Aydın Üniversitesi’nde toplandı. Bayan rektörlerin ve Yükseköğretim Heyeti YÖK azalarının da katıldığı “Mentorluk Tazelenme Çalıştayı” sonrasında ise bayanların yükseköğretim müesseselerindeki oranlarına ait söylemeler yapıldı.

Söylenen sayılar dahilinde Türk yükseköğretim alanında kadının statüsünde paradoks yaşandığını, akademik kariyerde dayanakçı doçentlikten profesörlüğe geçişte bayana karşı ayrımcılığın olmadığı fakat bayanların yükseköğretim müesseselerinde liderlik pozisyonlarında temsil edilmediği dile getirildi.

Bayan rektör rakamı 16

Bu anlamda bayan akademisyen oranı yüzde 44,5, profesör oranı yüzde 31,4 olurken bayan dekan oranı yüzde 17,5 ve rektör oranın ise yüzde 8,5 olduğuna dikkat çekildi. 5 devlet üniversitesinin ve 11 vakıf üniversitesinin rektörü bayan iken devlet üniversitelerinde 210, vakıf üniversitelerinde ise 102 olmak üzere toplam bayan dekan rakamı 312 olarak verildi.

İAÜ Mütevelli Kurul Başkan Danışmanı ve TULIP Yükseköğretimde Liderlik İyileştirme Programı Kurucu Koordinatörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu da tam sektörlerde olduğu gibi bayanların yükseköğretim müesseselerinde de mobbing gördüğünü ve liderlik pozisyonlarına geçişte problem yaşadığını dile getirerek, “Bu anlamda bayan akademisyenlerimizi bir araya getirerek liderliği geliştirmek ve kuvvetlendirmek için eğitimler veriyoruz” dedi.

“Bayan kadının kurdu değil yurdu olsun”

TULIP programı kapsamında liderliğin geliştirilmesi ve kuvvetlendirilmesi ismine eğitimler verildiğini ve bu anlamda mentorluk seanslarında katılımcılarla tecrübeli ve kıdemli öğretmenlerin bir araya getirildiğini söyleyen Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu da 2013’ten bu yana özellikle bayanlara müteveccih çalışmalar yapıldığını dile getirdi. Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, ayrıca ana sloganlarından bir tanesinin, “bayan, kadının kurdu değil yurdu olsun” olduğunu dile getirerek, “Ülkemizde bayan akademisyenlerin rakamları Batılı gelişmiş ülkelere mukayeseyle son derece iyi vaziyette. Akademik pozisyonda temsil edildiği pozisyonlar mevcut iken idare pozisyonlarında bu oran çok zayıflıyor. O anlamda biz de evvel bayan akademisyenlere müteveccih programlar yapmaya başladık. 2013’ten bu yana bayanları liderliğini geliştirmek ve kuvvetlendirmek için eğitim ve mentorluk çalışmaları yapıyoruz” dedi.