Türk sanat ve antika piyasası Dünya ile yarışıyor

Ülkemizde sanata ve antikaya olan merak her geçen gün çoğalıyor. Beynelmilel platformda tertip edilen faalliklerle koleksiyonculuk, tablo ve antika alım satımı, ticari faaliyetleri de canlandırıyor. Antika ve sanat yapıtları senelik 20 milyar dolara yakın ciro sağlarken, ülkemizde sanat piyasası ekonomik alanda dünya ile yarışıyor. Dünyanın en büyük ikinci pazarı olmakla beraber her yıl dış ticaret hacminde çoğalış gösteren sektör, Türkiye’ de 2019’un ilk 7 ayında 6 milyon 762 bin dolarlık ihracat asıllaştırdı.

Dünyada sanata yatırım yapan şahıs rakamı 90 milyonu aşarken, sektörün ekonomik ebadı da göz arkasını edilemeyecek biçimde ilerleme kaydoluyor. Türkiye’ de her geçen sene daha fazla sanat organizasyonlarının tertip edilmesi, antikacılara galericilere alaka gösterilmesi ve devletin bu mevzuda dayanaklar vermesi sektöre ivme kazandırırken, Türkiye’nin dünya piyasasını öğrenilir bir kimliğe erişmesini sağlıyor. Türkiye en çok ihracatını sırasıyla 2 milyon 467 bin dolarla Birleşik Kraliyete, 1 milyon 618 bin dolarla ABD’ ye, 636 bin dolarla Hollanda’ya reelleştiriyor.

Ürün spektrumu ihracata yansıyor

El üretimi yağlı tablolardan, plastik görsel sanatlara, antika mahsullerden muhtelif koleksiyonlara kadar bir hayli sanat mahsullerini içermesiyle beraber değişen ve büyüyen sanat kavrayışımız, sektör ihracatını da pozitif doğrultuda etkiliyor. Böylece Türkiye sanat sektöründe ehemmiyetli büyümelere imza atmaya devam ediyor.

Demos Fuarcılık tarafından 2020 senesinde tertip edilecek organizasyon, ülkemize yeni bir beynelmilel sanat fuarı kazandırmayı kastediyor. Sanatbeğenirler ve teşebbüsçüler için ehemmiyetli bir fırsat kaliteyi taşıyan İstanbul Sanat ve Antika Fuarı 20- 23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kurultay Merkezi’nde tertip edilecek. Sanatsal objeler ve antika mahsullerin yanı gizeme koleksiyon seçkilerinin yer alacağı fuarda akademik faallikler de asıllaştırılacak.