Narsist insanlara karşı ne yapılabilir

Bu tanı konulan şahısların %70 deri aşırısı erkektir. Erken yetişkinlikte başlayıp, farklı bağlamlarla ortaya çıkan büyüklenme, sevilme lüzumu ile gider. Narsisizm iki doğrultuludur. Bir doğrultuyu fazla asaplı, yüksek sesli, empati kuramayan; öteki doğrultuyu ise yumuşak taraftır. Bu istikamette içe dönüklük, fazla duyarlılık, korunuculuk ve kaygı vardır. Ortak özelliklerinde ise kıskançlık, kendi gereksinimlerini göz önünde meblağ ve başkalarını umursamazlar.

Narsisistik şahsiyet bozukluğunun bulguları

Büyüklenmek, hudutsuz zafer ve eforla uğraşmak, kendi çıkarı için başkasını kullanmak, empati yapmamak, çok sevilme isteği, başkasına hürmetsiz davranma, kıskançlık olarak devam ettirilebilir. Hoş giyinirler ve dikkat sürüklerler, insanları aşağılamayı beğenirler, duygularını dışa vurmazlar, hakimiyeti her zaman kendilerinde isterler, ilişkilerini çıkarları için kurarlar. Reel narsist insanların kendilerinde bir mesele olduğunu kabul etmediğini söyleyen Psikolog Merve İlikçi İygün, “Narsist insanların,şahsi yanılgılarını kabul etmeye ikna etmek imkânsızdır. Narsist karakterin altında, paradoksal olarak derin bir kendine güvensizlik uyur. Narsistin bulguları yaşam ile bağdaşmaz. Ne kadar yükseğe çıksalar da daha yüksektekini çekemerler, içlerinde doyurulamayan bir boşluk vardır.” dedi.

Bunalım ile karıştırmamak gerekiyor

Narsistiklerin, ‘ben narsisistim’ diyerek rehabilitasyona gelmediğini vurgulayan İygün, “Genellikle bunalım yüzüne müracaat etirler. Yaşam boyu beğenilme ve sevilme temennileri olduğu için sık sık hayal kırıklığı yaşarlar. Narsisizm rehabilitasyonu oldukça güçtür zira bu bozukluk kronikleşme meyli gösterir. Rehabilitasyondaki emel benlik hürmetinin korunması olmalıdır. Rehabilitasyon sırasında reel benliğe ulaşılmadan suni benlik üzerinde çalışmak netice vermeyecektir. Reel ve suni benlik beraber çalışılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Narsist insanlara karşı ne yapmalıyız

– Münakaşaya girip haklı çıkarsanız yüksek olasılıkla sizi hiddetlenir, kinlenir bu surattan münakaşaya girmeyin. Suskun kalmak daha iyidir.

– Haysiyet ve dışarıya karşı iyi görünmek çok ehemmiyetli olduğu için söylemek istediğinizi doğru yoldan değilde ”böyle yaparsan insanların fikri ne olur?” gibi dolaylı yollarla kendisinin doğru yanıtı bulmasını sağlayın.

– Hiddet hakimiyetiniz çok ehemmiyetlidir. Hiddetli davranmadan ona ne kadar değer kattığınızı söyleyerek bu tavırların sizi üzdüğünü söyleyin. İçe kapanmayın. Müzakere sırasında sizin neden sustuğunuzu kavramayarak daha çok korunmaya ve tenkide geçebilir.

– Verdiği laflara emanet etmeyin, tavırlarını mükâfatlandırın.

– Aynı emeli paylaşıyorsanız, ortak hissedeler oluşturun.

– Onu değiştirmeye çalışmayın, değişmek istese de değişmesi güçtür. Yaşanacak hayal kırıklığına karşı gidişatı kabul edin ve duygularınızı sarihçe içten biçimde ifade edin.