Hamilelik diyabetinin anne karnındaki bebeğe 4 negatif tesiri

Hamilelik yarıyılındaki şeker yükselmesi sebebiyle bebeklerin bir kısmı anne karnında ya da doğum sırasında kaybedilebiliyor. Doğum sonrasında ise diyabete bağlı olarak bebeklerin % 25’i, annelerin ise % 33,3’ü şeker hastası olabiliyor. Bu sebeple anne adaylarının şeker seviyelerinin hakimiyet altına alınması gerekiyor.

Annedeki şeker seviyesi bebeği de etkiliyor

Bayanlarda hamilelik evveli var olan şeker hastalığı ile hamilelikte ortaya çıkan diyabeti karıştırmamak gerekir. Hamilelikte bebek için lüzumlu kan şekerini sağlayabilmek için bedende bazı hormonal farklılar oluşur. Anne adayının şeker seviyeyi, bebeğin sihrime ve gelişimi açısından ehemmiyetlidir. Bazı hamilelerde şeker seviyesindeki çoğalış daha fazla olduğu için negatif neticeler ortaya çıkabilmektedir. Bedendeki şeker seviyesinin yüksekliği anne karnındaki bebeği de etkilemekte ve bebeğin de kan şekerinin yükselmesine neden olmaktadır. Başka Bir Deyişle şeker seviyesinin yüksekliği, bebeğin pankreasını uyarmakta ve daha fazla insülin salgılanmasına yol açmaktadır. Öte yandan, hamilelik şekeri ileri haftalarda oluştuğundan bebeğin uzuvlarının oluştuğu ilk 12 haftada kollanmaz.

Hamilelik şekeri pek çok sıhhat meselesine yol açabilir

1. Test yapılmadığı için tanımlanamayan hamilelik şekeri sebebiyle bebeklerin omuz bölgelerinde orantısız ve negatif kilo çoğalışı ortaya çıkabilir. Bu vaziyet annenin banal doğum yapma uğrunu eksilterek, bebeklerin sezaryen neticesinde dünyaya gelmesine neden olmaktadır. Fazla kilo sebebiyle doğum sırasında omuz çıkması ve kol asaplarında felç gibi meseleler de ortaya çıkabilir.

2. Hamilelik şekerinin bir değişik negatif yanı ise bebeğin anne karnında suyunun fazla olmasına yol açmasıdır. Bu negatiflik de banal doğum uğrunu eksilmektedir.

3. Hamilelik şekeri sebebiyle ortaya çıkan tansiyon yüksekliği, hamilelik zehirlenmesine preeklemsi neden olduğu için erken doğumlar olabilmektedir.

4. Hamilelik de görülmese dahi doğum sonrasında bazı bebeklerde hamilelik şekeri sebebiyle negatiflikler ortaya çıkmaktadır. Anne karnında yüksek kan şekerine maruz kalan bebeğin pankreasında bir müddet daha fazla insülin birleşimlenmesi olacağından bebeğin kan şekerlerinde ani düşüşler izlenebilir.

Hamilelik müddetince kan şekeri ölçülmeli

Gebelik müddetince bedendeki kan şekeri kumpaslı olarak hakimiyet edilmelidir. Hamilelikte şeker yükleme testi yapıldıktan sonra, şeker seviyeyi yüksek çıkan anne adaylarına uygun perhiz programları verilmelidir. Böylece anne karnındaki bebeğin sıhhati mevzusundaki tehlikeler asgari seviyeye inmiş olacaktır. Perhize karşın istenilen kıymetlere erişilemezse, insülin rehabilitasyonuna başlanılması uygun olur. İnsülin rehabilitasyonunun hamilelikte uygulanması son derece tehlikesizdir. Yapılan araştırmalarda tablet olarak üretilen şeker ilaçlarının tehlikesiz olduğu tanımlanmıştır. Şeker yükleme testinde içirilen şekerin, bebek ve anneye hasarı da olmamaktadır.

Hamilelik şekeri varsa ilerde diyabetli olabilir

Hamilelik şekeri olan anne adaylarının hamilelik sonrasında şeker hastalığına tutulma tehlikeyi yüksektir. 25 yaşından büyük, fazla kilolu, anne ve babasında şeker hastalığı olanlar ile daha evvel 4 kilo üzerinde bebek dünyaya getirme hikayesi bulunan bayanlarda şeker yükleme testinin neticeyi yüksek çıkabilmektedir. Test neticesinde şeker seviyeyi yüksek olan hamilelerin doğumdan takribî 1 ay sonra testi yinelemesi ve buna göre kalıcı bir şeker hastalığı olup olmadığına bakılması gerekir. Şayet şeker seviyeyi banalse 2 senede bir test yinelenmelidir. Hamilelik evvelinde anne adayının insüline bağlı diyabeti TİP 1 varsa, rehabilitasyonun yoğunlaştırılması ve sık aralıklarla insülin verilmesi gerekir. Anne adayının insüline bağımlı olmayan TİP 2 diyabeti varsa ağızdan alınan ilaçlar kesilmeli ve uygun insülin rehabilitasyonuna geçilmelidir.