Çocukları da afetlere hazırlamalıyız

Arkası arda yaşanan zelzeleler sonunda yaşanan kayıplar ve kurtarma çalışmalarıyla beraber fobi, panik gibi duygular çocukların psikolojilerini de etkiliyor. Uzman Muayenehane Psikolog Leyla Arslan, çocukları fiziksel olduğu kadar psikolojik açıdan da zelzele gibi natürel afetlere ve kriz anlarına hazırlamak gerektiğine dikkat sürüklüyor.

Zelzele negatif duyguları ortaya çıkarıyor

Zelzelenin büyüklerde olduğu gibi çocuklarda da negatif duyguları ortaya çıkardığını belirten Uzman Muayenehane Psikolog Leyla Arslan; “Zelzele çocuklarda da tıpkı erişkinlerde olduğu gibi fobi, panik, tedirginlik, uykusuzluk, gerginlik, yargılama, güvensizlik, yalnızlık, donma, ağlama gibi eforlu ve negatif duygular ortaya çıkarır. Zelzeleyi yaşamış çocuklar için, zekâsal bir kaosa neden olan bu duygusal tesirlerle başa çıkmak için kriz danışmalığına lüzum vardır. Artan endişe, hiddet evhamı ancak profesyonel bir kriz takımı iyileşme sürecini başlatabilir” dedi.

Öncesinde de çocuklar zekâsal olarak hazırlanabilir

Zelzeleye maruz kalmadan da çocukları afetlere hazırlamak gerektiğinin ehemmiyetine değinen Muayenehane Psikolog Leyla Arslan; “Çocuklara zekâsal olarak afetlere hazırlamak için onların suallerine doğru yanıtlar vermek ehemmiyetlidir. Bu hazırlık çocuğun yaşına göre değişir. Fazla mübalağalı ve makûs bir bilgi biçiminde verilirse çocuğun geleceğe bakış açısını değiştirir, fiziksel ve ruhsal iyilik halini tehdit eder” dedi.

Kendi eylem tasarınızı hazırlayın

Hazırlık sürecinde kendi eylem tasarılarının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Muayenehane Psikolog Leyla Arslan; “Öncelikle yerkabuğu hareketlerinin natürel olduğu ancak insanların bunu öğrenerek ve hesaba katarak, hayat için tehlikesiz yerler oluşturulmuş olduğu söylenmelidir. Kendi eylem tasarıları konuşulmalıdır. Gerek mektepte, gerek konutta nasıl davranılması gerektiği, paniğe kapılmadan hayat üçgeni oluşturma mevzusu kesinlikle konuşulmalıdır. Kendi konutlarının, bulundukları yerlerin tehlikesiz olduğu anlatılmalıdır. Çocuk yalnızca medyadan maruz kalsa dahi korkabilir. Uykusu kaçar, yalnız olmak istemez, sık tuvalete çıkar. Bu vaziyetin banal olduğu söylenmelidir. Merak ettiği bireyler hakkında da konuşulmalıdır. Çocuğun fobiyi içinde geliştirmesine mani olmalı, duyguları doğru idareyebilmeli, serinkanlı davranabilmelidir” tekliflerinde bulundu.

Çocuğunuza vazife verin, onları bilgilendirin

Ülkemiz natürel afetlerin çok olduğu bir ülke olduğu için bilgilendirme sürecinin zamana dağılmış biçimde yapılmasına dikkat sürükleyen Muayenehane Psikolog Leyla Arslan; “Ülkemizde zelzele gibi natürel afetler sık yaşanıyor. Bu sebeple eğitimlerin de kısa bir zamanda yapılması gerekmez. Zamana yayarak yapılabilir. Çocuğa vazife vermek, riskli vaziyette temkin almayı öğretmek, misalin elektrik, doğalgaz, su vanalarının yerlerini göstermek ve kapanması gerektiğini öğretmek mektep evveli çağdaki çocuktan beklenemez ama öğretilebilir. Mektep çağındaki çocuklar için zelzelenin ihtiyatları mevzusunda, bilgilenme vazifeyi, ihtiyatı, telefon bilgileri, zelzelenin neticeleri ve baş etmiş olan ülkelerin baş etme biçimleri, siyasetleri mevzusunda araştırma yaptırmak, çocuğun hayatı üzerinde hakimiyet duygusu geliştirip gelecek hayatını pozitif ve doğru şekillendirmesini sağlar. Bilinçlendirme yeteri kadar sağlandığında hasar ihtimalleri ortadan kalkar. Ailenin öğrenmesi gereken en ehemmiyetli nokta, çocuğun endişe sebebiyle uyku, tuvalet, yemek gibi rutinlerinin bozulması gidişatında şayet ona hafifletmiyorsa kesinlikle bir uzmana danışması gerekmektedir” dedi.