Boyun sızısına yol açan 9 neden

Günlük negatif etkileyen, gece uykudan uyandıran boyun sızıları omurganın kemik ve eklem yapılarından doğabileceği gibi adale, bağlar ve asaplar gibi yumuşak dokulardan da kaynaklanabiliyor. Peki, uyuyup dinlenmeyi neredeyse ihtimalsiz hale getiren boyun sızısı neden olur? Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ateş Önal, boyun sızılarına yol açan 9 sebebi sıraladı.

1. Boyun fıtığı

Boyunda 7 adet omur cismi bulunuyor. Boyun fıtığı her iki boyun omuru arasında yastık vazifeyi yapan jölemsi kıkırdak disk dokusunun omurilik ve kola giden asaplara doğru taşması neticeyi ortaya çıkıyor. Basının büyüklüğü ve aktifliğine göre boyun ve kol sızısı, kol adalelerinde güç kaybı, ellerde his yanılgıyı, anlaşma ve noksanlık görülebiliyor. Şayet omuriliğe doğru bası olur ise yürüme güçlüğü, bacaklarda güçsüzlük ve idrar şikayetleri de tabloya ilave edilebiliyor.

2. Kireçlenme

Boyunda kireçlenme eklemlerin eskiyip yıpranmasıyla oluşuyor. Şayet eklemlerdeki zarar ve disk kenarlarındaki yeni kemik yaradılışları boynun klasik hareketlerini manilerse, sızı dışında boyunda tutukluluk hissi de ortaya çıkıyor. Eklem kenarlarından gelişen yeni kemik yaradılışları boyun hareketleri sırasında asap köklerine bası yaparak asabın yayılım alanı süresince omuz ve kollarda sızıya neden oluyor. Asap zararı aynı zamanda miskinlik ve iğnelenme hissiyle adalelerde eforsuzluğu da birliktesi getirebiliyor. Çok ileri olgularda ise kemik çıkıntıları omuriliğe de bası yaparak bedenin alt kısmında eforsuzluk ve duyu kaybına dahi neden olabiliyor.

3. Omurga kanalında daralma

Omuriliğin veya asaplarının geçtiği kanalların daralması ve omurilik beslenmesinin bozulması ile ortaya çıkıyor. Özellikle ileri yaşlardaki hastalarda ellerde anlaşma, güçsüzlük ve noksanlık, yürümede güçlük ve el-ayaklarda his yanılgıyı görülebiliyor.

4. Torasik çıkış belirtiyi

Boyundan çıkan asapların omuz ve koltukaltı bölgesinde sıkışması boyundan kola dağılan sızıya ve tembelliğe neden olabiliyor. Boyun sızılarına yol açan nedenler arasında sıklıkla görülen torasik çıkış belirtiyi harekât ile rehabilitasyon edilebiliyor.

5. Romatizmal hastalıklar

Romatoid artrit, ankilozan spondilit gibi hastalıklar boyun hareketlerinde kalıcı kısıtlılığa neden olabiliyor. Ancak mekanik sızıların tersine bu hastalıklarda sızı hareketle eksilirken uzun süreli istirahatle ve özellikle geceleri çoğalıyor.

6. Travmalar

Trafik kazaları da boyunda ciddi yaralanmalara neden olabilen etmenler arasında. Özellikle vasıtaya arkadan vurulması gidişatlarında boynun hakimiyetsiz olarak öne ve arkaya savrulması bağlarda ciddi yaralanmalara neden oluyor. Bu sebeple vasıta koltuklarının arttaki baş dayanaklarını sarih gidişatta yakalamak ve kesinlikle emniyet kemeri takmak gerekiyor. Güreş gibi sporlar ve yüksekten düşmeler de eş derecede boyun meselelerine yol açabildiğinden özellikle spor yaparken dikkatli olmak gerekiyor.

7. Miyofasiyal sızı belirtiyi

Boyun ve sırt adalelerinde duyarlı noktalarla kendini gösteren yumuşak doku kaynaklı sızılara miyofasiyal sızı belirtiyi ismi veriliyor. Rehabilitasyonunda öncelikle medikal rehabilitasyon denilen ilaçlar; bunlar eksik kalırsa sızılı tetik nokta injeksiyonları yerel anesteziklerle LA, LA artı steroid injeksiyonlarıyla hatta kuru iğne ile uygulanıyor.

8. Adale ve bağ yaralanmaları

Boyun sızılarının en sık sebebi olan adale ve bağ yaralanmaları genellikle boyunu destekleyen adalelerin fazla gerilmesi ile ortaya çıkıyor. Ağır kaldırmak, fazla spor, iş etkinliği, yanlış masa başı çalışması boyun adalelerinde spazma neden olabiliyor. Ayrıca yanlış pozisyonda yatakalma, yüksek yastık ve makûs seyahat koşulları da boyun yakalanması ile sonuçlanabiliyor. Adale ve bağ yaralanmalarına bağlı boyun sızıları çoğu zaman kolay rehabilitasyonlar ile ortadan kaldırılabiliyor.

9. Urlar ve değişik hastalıklar

Boyun urları, omurilik urları ve verem, bruselloz gibi kemik enfeksiyonları da boyun ve kol sızısına neden olabiliyor. Bununla beraber omuz ekleminden kaynaklanan sızılar boyun ve kol sızılarını taklit edebilirken; yemek borusu, soluk borusu, tiroit ve akciğer hastalıklarında da seyrek boyun bölgesinde sızı görülebiliyor.