Beethoven’ın yarım kalan suni zekâ tarafından bitirilecek

Alman bestekar Ludwig van Beethoven 10. senfoniyi ömrü yetmediği için bitirememişti. Bestekarlar, müzikologlar, bilgisayar bilimleri uzmanları ve namlı piyanist Robert David Levin’in de bulunduğu bir çalışma grubu bir araya gelecek ve Beethoven’ın yapıtını nihayete erdirmeye takviyeci olacak.

Bu proje kapsamında geliştirilen suni zekâ, Beethoven’ın tüm yapıtlarından ve geriye vazgeçtiği notalardan yola çıkılarak hazırlanan algoritma sayesinde 10. senfoniyi bitirme operasyonuna başladı dahi…

Beethoven’in doğduğu şehirde icra edilecek

Karajan Enstitüsü Müdürü Matthias Röder, projenin koordinasyonunu üstleniyor. Röder, projenin her safhasını afallamışlıkla takip ettiğini söylüyor. Zira algoritmanın sunduğu bilgiler, projede misyon alan bilim insanları için tertemiz bir sürpriz.

10. Senfoni üzerinde çalışırken yaşamını kaybeden Beehtoven’ın yapıtı bitirildikten sonra, Beethoven’in doğduğu şehir olan Bonn’da Beethoven Orkestrası tarafından icra edilecek. Tahminen 28 Nisan 2020’de yapıtın bitmiş halini dinleme kısmeti bulacağız.